fbpx

Що е то Валдорфска педагогика и на какво учи децата?

Сигурно си чела поне една статия за метода на Мария Монтесори, имаш книги по темата в домашната библиотека или поне една Монтесори играчка вкъщи. Методът стана доста популярен през последните години в България и дори вече има учебни заведения, които го прилагат.

Какво обаче си чувала за валдорфската педагогика? На какво учи децата, какво представлява валдорфската детска градина и училище, какви са ползите за детето? Предлагам ти да разбереш от днешната ни статия!

ЗА ВАЛДОРФСКАТА ПЕДАГОГИКА НАКРАТКО

Валдорфската педагогика е световно независимо училищно движение, разработено в Европа, преди близо 100 години, от австрийския философ, социален реформатор и визионер Рудолф Щайнер

При нея процесът на обучение се осъществява на три нива – физическо, душевно и интелектуално или иначе казано чрез правене, чувстване и мислене.  

Валдорфската педагогика е холистична, в нея силно залегнала е естетиката, творческият процес, въображението и ученето през опита.

Виж още: Детето тръгва на градина през есента? Ето как да го подготвим от сега за новия етап

Валдорфска педагогика
Кредит: Freepik

ИСТОРИЯ НА ВАЛДОРФСКАТА ПЕДАГОГИКА

През 1919 г. Емил Молт, собственик на фабриката за цигари Waldorf-Astoria в Щутгарт, Германия, иска да създаде училище за децата на своите служители. Във време на нищета, след Първата световна война, Молт търси учебна програма, която не само да отговаря на интелектуалните нужди на децата, но и на тяхната духовна същност и човечност. За целта се обръща към Рудолф Щайнер, който създава първата „Щайнерова школа”. Неговата цел е била да превърне децата в социално ангажирани, будни и отворени към промените възрастни, които да тласнат обществото в по-положителна посока

Тъй като валдорфската педагогика е много по-различна от традиционните образователни системи, още в началото е определяна като мистична и окултна. През 1930 г. нацистите затварят всички валдорфски училища в Германия. Те започват да се възраждат едва през 70-те години на миналия век. Днес по цял свят има хиляди детски градини и училища, които работят по валдорфската педагогика

„Най-големи усилия трябва да влагаме да възпитаваме свободни човешки същества, които могат сами да определят посока и целта на живота си.“, казва Рудолф Щайнер

ОСНОВИ НА ВАЛДОРФСКАТА ПЕДАГОГИКА

Според валдорфската педагогика развитието на детето се състои от три етапа на развитие от по седем години. Всеки етап оформя начина, по който децата подхождат към света – интелектуално, емоционално, физически. Техният подход, от своя страна, оформя начина, по който учат. 

* От 0 до 7 г. (ранно детство) – Учене чрез правене

Децата в тази възраст живеят предимно чрез сетивата си и учат най-добре чрез имитация. Стремейки се да бъдат фигури, достойни за подражание, валдорфските педагози в ранна детска възраст подхранват развитието на всяко дете, като му осигуряват нежна среда. Тя трябва да е базирана на игра, да стимулира сетивата, да насърчава детето да изследва естествения свят, социалните взаимоотношения и да разширява въображението си. Тези дейности полагат важни основи за интелектуално, емоционално и физическо развитие на детето.

* От 7 до 14 г. (детство)Развиване на сърцето чрез въображение

В тази възраст децата учат най-добре чрез уроци, които докосват чувствата им и оживяват творческите им сили. Учебната програма за началните училища по валдорфската педагогика е изтъкана от приказки и басни, митологични саги и вълнуващи биографии на исторически личности.

От първи до осми клас децата имат един и същ учител, който не просто предава академични знания, но подпомага моралното развитие и повишава осъзнатостта у всяко дете.

* От 14 до 21 г. (юношество) – Развиване на ума чрез разбиране на света

Тази възраст бележи развитието на независимия интелект и, заедно с него, способността да се изследва света абстрактно и да се упражнява проницателност, преценка и критично мислене. Учениците във валдорфските гимназии получават все по-голяма автономия в образованието си, под наставничеството на учители, които са специалисти в своите области.

Виж още: Защо е важно да научим децата да бъдат толерантни

Валдорфска педагогика
Кредит: Freepik

ВАЛДОРФСКА ДЕТСКА ГРАДИНА

Детската градина, създадена по валдорфския метод, много напомня на средата в семейството. На детето се гледа с любов и разбиране. Целта на учителите е да съхранят и развият неговата толерантност и доверие.

Денят в детската градина започва със свободни игри с другите деца, в които учителите не се намесват. След това малчуганите помагат в месенето на хляб и приготвянето храната за обяд, заедно с учителите. Участват в сервирането на масата. Всички хапват заедно, а след това всеки малчуган отсервира собствената си чинийка или купичка и помага в измиването на посудата

Следобед децата прекарват време навън – грижат се за градината, поливат цветята, отглеждат плодове и зеленчуци, които сами са посадили. След това се занимават с неща, които са им интересни – това може да е пеене, рисуване, плетене, някакъв вид изкуство или занаят. Денят приключва с четене на приказни, куклен театър и пеене на песни. 

Интересното при валдорфските детски градини е, че в тях децата не се учат да четат и пишат. Този вид академично обучение започва на 7 години, дотогава детето трябва да развие моториката си, речника си, възможността да общува свободно с околните, въображението и креативността си

Всички тези умения всъщност помагат в по-качественото интелектуално развитие на детето, което започва след навършване на 6-7 години и развиват абстрактно мислене.

ВАЛДОРФСКО УИЛИЩЕ

Валдорфското училище е съобразено с държавните изисквания, но методът на преподаване, организацията и концепцията са съвсем различни от тези в традиционното училище. 

Основни ценности във валдорфската педагогика са:

* детето да развие умението да мисли;
* да развие въображението си;
* да развие талантите си. 

Тук липсва авторитарният модел. Вместо него се стимулира взаимопомощ, търпение, възпитание в общочовешки ценности. Обучението във валдорфското училище включва развитие на интелектуалните, практическите и артистични умения на детето. 

Ето как изглежда програмата във валдорфското училище:

* Децата от I до VIII клас имат един учител, а след това навлизат и специализирани преподаватели по различните предмети. 

* Денят започва с двучасов главен урок за децата от I до VIII клас, който се провежда от главния учител. 

* Продължава се с дисциплините, които изискват повтаряемост – математика, чужди езици, музика, гимнастика, евритмия (изкуство на движението). 

* Основните предмети се изучават последователно за периода от 2-4 седмици, за да може детето да се потопи в материята и да я разбере в дълбочина. 

* В учебната програма са включени много часове по изкуство, спорт, занаяти и други. 

Особености на валдорфското училище:

* Няма директор, а Учителски колегиум, който отговаря за училището и всичко, което се случва в него. 

* Преподавателите се стремят да разкрият това, което живее във всеки ученик, но внимават да не наблягат прекалено на една черта или умение пред друго. 

* Учениците участват в учебния процес, като създават свои собствени учебници – красиво нарисувани дневници, съдържащи истории, есета, стихове, карти, илюстрации, лабораторни описания и математически уравнения. Вместо да разчитат на предварително усвоен материал, представен им в конвенционалните учебници, актът на създаване на техни книги с „основни уроци” позволява на децата да усвоят материала по-лесно.

* Всички ученици изучават: математика, природни науки, чужди езици; свирят на инструмент; пеят в хор; учат ръчен труд; посещават уроци по движение и играят в училищни пиеси.

* Обстановката е уютна – с много естествени материали, пастелни цветове и естетика във всеки детайл. 

* Валдорфското училище понякога погрешно се възприема като „училища по изкуства”, поради дълбочината на фината, практическа и сценична учебна програма. Интересно е обаче, че голяма част от възпитаниците му избират науката за свой професионален път.  

Виж още: Финансова грамотност за деца: кога и как да започнем

Кредит: Freepik

РОЛЯТА НА РОДИТЕЛИТЕ ВЪВ ВАЛДОРФСКАТА ПЕДАГОГИКА

Валдорфската педагогика стъпва върху триъгълника – ученик, учител, родител. Родителите активно участват във възпитанието и обучението и подпомагат работата на педагозите. Характерни са честите срещи и разговори между родители и учител; посещенията на педагога в дома на детето; участие на родителите в организирането на училищни празници и инициативи. Това подпомага процеса на обучение на детето. То се чувства обгрижено, прието и подкрепено, както в училище, така и у дома. 

ПОЛЗИ ЗА ДЕТЕТО ОТ ВАЛДОРфСКАТА ПЕДАГОГИКА

* Тялото, душата и интелектът на детето се развиват едновременно.
* Изгражда морал, общочовешки ценности, естетиката.
* Развива въображението.
* Ученето е представено като творчески процес, на който децата се наслаждават, а не се състезават помежду си.
* Детето се развива според естествения си ритъм.
* Учи се чрез опит, много практически упражнения и ситуации. 
* Учението е съобразено с възрастта на детето и неговите текущи потребности. 
* Децата остават със страст към ученето през целия живот. 

ВАЛДОРФСКА ПЕДАГОГИКА В БЪЛГАРИЯ

В България има няколко детски градини, които използват валдорфска педагогика. Това са:

* ЦДГ „Златно сърце” в София;
* Валдорфска детска градина “Градината на розите” в София;
* ЧДГ „Професор Николай Райнов” в София;
* ЦДЦ „Слънчогледи” в Стара Загора

Единственото валдорфско училище в България, което е лицензирано по изискванията на МОН и по критериите на Съюза на свободните валдорфски училища, е ЧСУ „Професор Николай Райнов” в София.

ЦЕЛТА НА ВАЛДОРФСкаТА ПЕДАГОГИКА Е ДА РАЗВИЕ ФИЗИЧЕСКИТЕ, ЕМОЦИОНАЛНИ И ИНТЕЛЕКТУАЛНИ СПОсОбНОСТИ НА ДЕЦАТА, ДА НАСЪРЧИ ТЕХНИТЕ ТАЛАНТИ, ДА ГИ НАУЧИ ДА МИСЛЯТ И САМИ ДА НАПРАВЛЯВАТ ЖИВОТА СИ. 

Боряна Момчилова
Боряна Момчиловаhttp://patepisanici.com
Обичам думите, затова станах журналист, обичам движението, затова станах пътешественик. От тази любов се роди блогът ми „Пътеписаници", а професионалното ми пътешествие в медиите продължава. За мен е важно думите ми да имат смисъл и да вълнуват. Колкото повече пътувам, толкова по-ясно виждам, че няма нищо по-хубаво от това да бъдеш жена, майка, да създаваш уют и да даваш любов! Затова създахох своя сайт, който е извор на женска сила - "Животворна".

Полезни статии, от които може би се интересувате

Коментари

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Най-четени статии