fbpx

Всичко за майчинството – обезщетения, помощи, документи, срокове и съвети

Знам, че в момента едва ли ти се занимава с документация, свързана с майчинството, затова реших да те улесня. Тук ще разбереш всичко за различните видове болнични, отпуски и обезщетения за бременност, раждане и отглеждане на дете.

Разделила съм всичко на малки стъпи, за да ти е по-лесно.

Що е то обезщетение за майчинство и как се ползва?

Паричните обезщетения за майчинство (и бащинство) се изплащат на осигурените родители през първата година от живота на детето. Вноските ти за майчинство се натрупват в същия фонд, в който и вноските за общо заболяване (при отпуск по болест).  

Целта на обезщетенията са да заместят липсата на трудови доходи, докато си в майчинство. Те могат да са за период, не по-дълъг от 410 дни, които започват 45 дни преди термина за раждане. Ако родиш по време на тези 45 дни, можеш да използваш остатъка след раждането.

Бонус съвет: Таткото също има право на 15 дни платен отпуск от датата на изписване от болница. След като бебето навърши шест месеца, той може да поеме грижите за него и съответно да получава твоето обезщетение за остатъка от 410-те дни. В случай, че бащата е неизвестен, остатъкът от отпуска може да се ползва от един от твоите родители. Ако бащата е починал, отпускът може да се оползотвори и от неговите родители.

Виж още: Бременна и на работа – какви са правата ми?

майка и бебе работят
Кредит: Freepik

Ще получа ли парично обезщетение за майчинство?

За да получиш обезщетения за бременност, раждане и отглеждане на дете през първата година, трябва да имаш внасяни осигуровки в продължение на общо 12 месеца. Може тези 12 месеца да са последователни, може да има прекъсване между тях. Важно е общият осигурителен стаж да е минимум 12 месеца, за да отговаряш на условията за получaване на майчински. Също така стажът ти може да е натрупан и при различни работодатели, не е нужно да е бил на едно място.

Ако се самоосигуряваш и си внесла всички вноски към момента на получаване на първия болничен лист за бременност и раждане, също имаш право на парично обезщетение.

Колко пари ще получавам по време на майчинството?

Паричните обезщетения за майчинството, които ще получиш през първата година, са 90% от среднодневния ти брутен доход, върху който са те осигурявали през последните 24 месеца преди началото на отпуска за бременност. Ако си самоосигуряващо се лице, се смятат вноските за общо заболяване и майчинство, които си внесла за две години назад. Обезщетенията за бащите се изчисляват по същия начин като при майките. С помощта на този калкулатор за майчинство лесно може да изчислиш паричните обезщетения, които ще получиш.

Бонус съвет: Ако в рамките на тези 24 месеца са те осигурявали в друга страна, членка на ЕС, под внимание се взимат само месеците на осигуряване в България.

Втора година в майчинство

След като детето навърши една година не е задължително да се връщаш на работа. Майчинството може да се удължи с още една година по твое желание. За втората година обаче месечното обезщетение, което получаваш, е в размер на 710 лв. През този период социалните осигуровки се поемат от държавата, а здравните са задължение на работодателя. Ако си самоосигуряващо се лице – тогава здравните осигуровки са твоя отговорност.

На обезщетение през втората година имат право както майката, така и бащата, в зависимост от това кой отглежда детето.

Виж още: 650 лв за втората година майчинство – ябълката на раздора между политици и… майки

Кредит: Freepik

Майчинство след две години?

Да, имаш право на още отпуск по майчинство след като детето навърши две години. Всъщност в закона е записано, че неплатеният отпуск за отглеждане на дете след втората година може да се използва докато детето навърши осем години. Какво ще рече това? Полагат ти се шест месеца неплатен отпуск по майчинство, които можеш да вземеш накуп веднага след първите две. Можеш да вземеш шест месеца отпуск по майчинство две години след като детето ти навърши две. Или пък шест месеца отпуск по майчинство преди да стане на осем години. Или както ти прецениш.

Да обобщим –

след втората година в майчинство разполагаш с още шест месеца неплатен отпуск, които могат да се ползват до навършване на осем години на детето ти. Също така имаш право да ползваш още пет месеца от неплатения отпуск на бащата с негово съгласие. Или общо 11 месеца неплатен отпуск.

Всеки от двамата родители има право на общо шест месеца неплатен отпуск като пет от тях могат да бъдат прехвърлени от бащата на майката или обратно. А може единият да гледа детето шест месеца, другият следващите шест месеца и така се събира цяла година. Не малко родители избират да останат вкъщи и третата година. Други пък се връщат на работа и ползват отпуска при нужда през следващите години. Решението е изцяло твое.

Това, което е важно да знаеш е, че за периода на този отпуск по майчинство нямаш право на никакво парично обезщетение. Имаш обаче право на социални осигуровки, заплатени от държавата, както и на здравни – платени от работодателя или от теб, ако се самоосигуряваш.

Бонус съвет: През първите две години отпуск по майчинство, както и за допълнителните шест месеца след втората година, трупаш осигурителен стаж.

Кога и как се изплащат обезщетенията?

Плащанията се извършват само по банков път. Обезщетенията за майчинството се изплащат до десет работни дни след постъпването в НОИ на коректни данни от лекарите и от осигурителите. Обезщетенията, отнасящи се за периоди по-дълги от един месец, се изплащат до пет работни дни след изтичане на месеца, за който се отнасят. За най-голяма точност провери календара на НОИ за изплащане на обезщетения.

Болнични за бременност и раждане

По закон имаш право на 135 дни болничен за бременност и раждане. Те започват да текат 45 дни преди термина. Болничният е разделен на три болнични листа.

Първи болничен лист:
Точно 45 дни преди термина гинекологът ти трябва да ти издаде болничен за бременност и раждане. В него задължително се вписва терминът на раждане. Освен това трябва да имаш лична банкова сметка, на която да ти изплащат обезщетенията.

Втори болничен лист:
След раждането, болничното заведение, в което си родила, издава болничен лист за 42 дни с датата на раждане. Ако раждането е станало без медицинско наблюдение, болничният се издава от личния ти лекар.

Важно: Не забравяй, че имаш право на еднократна помощ за раждане и отглеждане на дете. Малко по-надолу ще ти обясня по-подробно за нея.

Трети болничен лист:
След като болничният за тези 42 дни изтече, педиатърът на детето или твоят личен лекар издава отново болничен за останалите 48 дни. Ако по медицински причини детето е останало в болницата, болничният лист се издава от лекарската комисия на АГ отделението. Той трябва да е придружен с декларация за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане. Можеш да изтеглиш бланката от сайта на НОИ.

Отпуск по майчинство

Първа стъпка:
След като болничният от 135 дни изтече, подаваш молба в свободен текст към работодателя за 275 календарни дни отпуска, която той не може да откаже. Реално, това са парите, които получаваш по майчинството, другите са болнични. Освен това трябва да подготвиш и следните документи:

* заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане (код 2 от програмата за болнични на НОИ);
* декларация за ползване на отпуск;
* копие от акта за раждане на детето с печат на фирмата;
* заповед за отпуск, в която да пише чл.45 от наредбата за отпуските и чл.163 от КТ.

Втора стъпка: След като изтекат тези 410 дни, имаш право на отпуск, докато детето навърши две години. Ако искаш да се възползваш от него ще са ти нужни ето кои документи:

* молба до работодателя за ползване на отпуск за отглеждане на дете до две годишна възраст;
* молба до НОИ за изплащане на парично обезщетение;
* копие от акта за раждане на детето с печат на фирмата.

Имаш и възможност и да се върнеш на работа и да получаваш 50% от майчинството си като стимул да бъдеш отново на пазара на труда. За целта трябва да попълниш заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение на НОИ. Освен това можеш да прехвърлиш майчинството на близък човек – бащата, твоите или неговите родители. Задължително условие обаче е, човекът, на когото прехвърляш майчинството си да бъде назначен на трудов договор.

Виж още: Отново на работа след майчинство – какво трябва да знаеш?

работеща майка с бебе
Кредит: Karolina / Pexels

Кой и къде трябва да предостави документите ми за майчинство?

Всички документи за майчинството, за които говорихме до момента, се представят пред НОИ от работодателя, ако си назначена на трудов договор или договор за управление и контрол. Ако си самоосигуряващо се лице, ти сама трябва да предоставиш тези документи пред НОИ.

Еднократни помощи

Освен болничните и обезщетенията за майчинство, имаш право и на еднократна помощ за раждане и отглеждане на дете:

Еднократна помощ за раждане на дете – за 2022 г. е в размер на 250 лв за първо дете, 600 лв за второ дете, 300 лв за трето дете и 200 лв за четвърто, и всяко следващо дете. Ако родиш близнаци, помощта е в размер на 600 лв за всяко дете. Имаш срок от три години след раждане на детето, за да подадеш документи за тази помощ. Тя се получава от общината, в която е регистрирано детето. Обикновено еднократната помощ се изплаща в рамките на месец след като кандидатстваш за нея.

Еднократна помощ за отглеждане на близнаци –  за 2022 г. размерът ѝ е 1200 лв за всяко дете. Това е сериозна сума и много родители не знаят, че имат право на нея. Имай предвид обаче, че трябва да кандидатстваш за нея преди децата да навършат шест месеца, в противен случай губиш правото си.

Еднократна помощ за майки студентки – ако отглеждаш детето си до навършване на една година и си студентка, записана в редовна форма на обучение, то тогава имаш право на еднократна помощ в размер на 2880 лв! За да се възползваш от нея трябва да подадеш заявление-декларация за отпускането на помощта в шестмесечен срок от раждането или осиновяването на детето. Това се случва в Дирекция „Социално подпомагане” по постоянен адрес. Също така е добре да знаеш, че изплащането на сумата се случва на два етапа. 50% получаваш след подаване на заявлението. Останалата половина се превежда, когато предоставиш уверение от университета за записан следващ семестър или за дипломиране. Имаш срок не по-късно от първата навършена година на детето за внасяне на този документ.

Бонус съвет: Заявленията за този тип помощи се попълват лично от теб (можеш да откриеш бланките тук) и се подават по настоящ адрес пред съответната Дирекция „Социално подпомагане”. Можеш да подадеш документите лично, да ги изпратиш по пощата или по електронен път с квалифициран електронен подпис. 

Желая ти лека бременност и безпроблемно раждане! Не се плаши от документалната част на нещата. Колкото и сложно да ти изглежда в началото, все пак всяка майка е минала през това и се е справила! Ще се справиш и ти!

Ако вече си на вълна бейби шопинг, разгледай страхотните предложения на „Малки съкровища” (www.malkisakrovishta.bg) – нашата платформа за препродажба на детски стоки от майка на майка

_____________________

* Материалът не претендира за изчерпателност по темата. За допълнителна информация се обърни към НОИ, дирекция „Социално подпомагане” или своя счетоводител.

Боряна Момчилова
Боряна Момчиловаhttp://patepisanici.com
Обичам думите, затова станах журналист, обичам движението, затова станах пътешественик. От тази любов се роди блогът ми „Пътеписаници", а професионалното ми пътешествие в медиите продължава. За мен е важно думите ми да имат смисъл и да вълнуват. Колкото повече пътувам, толкова по-ясно виждам, че няма нищо по-хубаво от това да бъдеш жена, майка, да създаваш уют и да даваш любов! Затова създахох своя сайт, който е извор на женска сила - "Животворна".

Полезни статии, от които може би се интересувате

Коментари

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Най-четени статии